Výstava Hedvika v Hranicích na Moravě

Výstava Hedvika byla letos již po třetí umístěna ve dvoraně hranické zámku v Hranicích. Je to nejen pěkné a důstojné místo pro tento projekt, ale je i přístupné veřejnosti.

Na devíti panelech si tak mohli všichni občané prohlédnout činnost občanského sdružení Mamma HELP a jeho jednotlivých poradenských center. K výstavě jsou připojené brožurky, které provází čerstvě diagnostikovanou pacientku od prvně sdělených informací až po ty podrobné, všechno velice srozumitelnou formou, která je pro pacientku ve stavu krize velice vlídná a přijatelná.

Při příchodu výstavu shlédnou nejen zaměstnanci magistrátu, ale i všichni občané, kteří si přijdou vyřídit na úřad své záležitosti, i ti, kteří touto dvoranou procházejí.

Děkujeme městu Hranice, že nám při této akci vycházejí vstříc.

Jana Čaganová, Přerov