AVON Pochod v Pardubicích

Na první lokální AVON Pochod se můžete těšit už 20. 5. v Pardubicích.

Moderátor: Mgr. Dominik Barták

Zahájení

14.00  Prodej triček Klára + informace o společnosti AVON, o projektu Avon za zdravá prsa
14.15  Představení partnerů a sponzorů
14.30  Program – bude doplněn
15.00  Slavnostní přestřižení pásky a zahájení samotného pochodu.
15.00  Trasa pochodu: Pernštýnské náměstí, Třída Míru, Wonkův most , podél Labe zpět na Pernštýnské náměstí, cca 3 km
16.00  Doprovodný program – bude upřesněn
17.30  Vypouštění balonků.

Souběžné doprovodné akce:
Malování na obličej
Mamma HELP stánek – samovyšetření prsu, osvěta
Bellisky