Květinový den v Hradci Králové

Ze včerejšího Květinového dne na Dni zdraví s nemocnicemi Královéhradeckého kraje, kde nechyběl ani Mamma HELP.