Den zdraví v Opavě

Den zdraví se v pátek 15.4.2016 konal také v obchodním centru Breda & Weinstein v Opavě.

Při péči o zdraví je důležitá zejména prevence, které byla věnována v rámci dne hlavní pozornost.

U edukačního stánku Mamma HELP měli přítomní možnost vyzkoušet si nácvik samovyšetření prsu, získat informační a edukační materiály a podělit se s námi o zkušenost s nemocí.

Prevence není nikdy dost a tak se brzy do Opavy určitě opět vrátíme!

Karla Otavová, koordinátorka