Kam kráčíš, Brno?

V rámci festivalu „Kam kráčíš, Brno?“ jsme se zúčastnily akce „ Jak žít zdravě.“

Dne 10.6. se konal venkovní blok na Pohořelci „Prevence a zdravý životní styl.“ Zde jsme měly stolek, materiály a vše potřebné. Marie Hamanová se Zuzkou Klusáčkovou prováděly edukace, rozdávaly letáky a zájem byl skutečně velký. Zastavilo se zde několik desítek žen a i slušný počet mužů.  Všichni se naučili, jak provádět samovyšetření prsu a objevily se také ženy, které si nemoc prodělaly. Především od nich zazněla chvála za naši záslužnou činnost. Celé odpoledne se velmi vydařilo a nás nejvíce potěšil velký zájem obyvatel našeho města. Děkuji Marii a Zuzce za skvěle odvedenou práci.

Monika Chábek