Když se dveře otevírají…

… pokud chci jedny dveře otevřít, je dobré před tím jiné zavřít… on totiž jinak většinou vzniká průvan, ne, že by občas nebyl ku prospěchu, ale pokud by trval déle, napáchá zase škodu… vše má být v rovnováze…

A tak jsme také my jednu říjnovou sobotu opatrně zavřely dveře starého centra, abychom pro klientky z Plzně a širého okolí otevřely 18. listopadu dveře centra nového…

Když jsem dveřmi na naší nové adrese vstoupila poprvé, ihned na mne dýchla secese… a mne napadlo: „Tento dům již svého génia loci má“. V domě, postaveném v roce 1911 významnou plzeňskou stavební firmou Kapsa & Müller, která byla založena v roce 1890 a byla jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v Československu, budeme nyní vítat naše klientky. Secese… kolik krásy v módě, výtvarném umění, architektuře nám přinesla. A krása přece zušlechťuje, pokud jsme schopni ji v dnešním shonu ještě vnímat…

Kdyby mohl dům mluvit, jaké svědectví by asi vydal, kolik osudů, radostí, nadějí a zmarů prošlo po schodech lemovaných kovaným zábradlím zdobeným motivy tak typickými pro secesi… a nyní budeme psát do těchto míst také my… jaké svědectví jednou vydá o nás…

Věřím, že v to úterý, kdy jsme pro své členky a hosty otevřeli poprvé, si nejeden z nich stačil té krásy všimnout.

Vstoupili do naší nové poradny, kde jsme se snažili vybudovat příjemný prostor pro klidnou promluvu s klientkou, prostředí vhodné pro arteterapeutickou dílnu, ale také dostatek místa pro protažení těla.

Tak jsme celé odpoledne vítali, prováděli, poseděli u něčeho dobrého. Stihli jsme malý křest centra ředitelkou MAMMA HELPu Janou Drexlerovou, povídání s hosty a také mezi sebou.

Ve večerních hodinách se vše zklidnilo… tak ještě chvíle posezení s koordinátorkou Marcelou, nepíši poprvé o tom, že život nám vše daní… tak i tady přichází čas zdanění… vždyť jsme všechny byly v jednom kole téměř od poloviny září…

A proto jsme… ale jenom do rána… dveře zavřely…

Od zítřka nás tady opět najdete. Vy, spolu s námi, budete zapisovat příběhy do těchto stěn… tak se na vás těšíme!

Za tým plzeňských terapeutek Ilona Tytlová

P.S. Až k nám půjdete, nezapomeňte se na chvíli zastavit a všimněte si té krásy, která je nám nabízena hned za vstupními dveřmi.