„Říjen v růžové“ v Brně

Již druhým rokem se snažíme podpořit mezi spoluobčany povědomí o říjnu jako měsíci „boje“ proti rakovině prsu a současně také šířit informace, týkající se prevence tohoto onemocnění.

Do tohoto projektu se s námi zapojili letos dva partneři, kteří s námi spolupracovali už v loňském roce – kavárna Tři ocásci a květinářství Nerine. Po celý měsíc říjen nabízeli produkt (moučník, květinu), z jehož prodeje věnovali výtěžek právě na „boj“ s rakovinou prsu. Obě tyto provozovny vedou mladí lidé. Moc si vážím toho, že jim není tato problematika lhostejná a jsou ochotni se do takových projektů zapojit. Vždyť nemusí, ale chtějí. Moc děkuji.

St. Absolínová