Kloboukové loučení s létem

Již 8. ročník Kloboukového loučení s létem se konal v neděli 31. srpna 2014 v Denisových sadech pod Petrovem v Brně. Počasí v tento poslední prázdninový den připomínalo spíše podzim.

Sdružení Mamma HELP spolu s Kloboukovým klubem Dantes připravili program, v němž se střídaly důležité informace a přehlídky krásných klobouků. To vše za hudebního doprovodu – Breeze Band Jiřího Suchého. Příjemným zpestřením programu bylo i vystoupení mažoretek.

Paní Radka Chabičovská nezklamala své příznivkyně a potěšila je nádhernými kloboukovými modely, které byly sladěné s krásnými šaty, tentokrát ve stylu retro. Nechyběla ani ukázka divadelních klobouků.

U stánku Mamma HELPu mohli účastníci získat kompletní informace o prevenci nádorového onemocnění prsu a současně si na fantomovém modelu mohli vyzkoušet správný způsob samovyšetření.

Součástí doprovodného programu byl i stánek Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Zde si mohli účastníci akce změřit různé tělesné hodnoty a současně získat důležité informace ohledně zdraví obecně.

Kloboukové akce v Denisových sadech (Kloboukové vítání jara a Kloboukové loučení s létem) mají již svoji tradici, věřím, že budou pokračovat i v příštím roce.

Stanislava Absolínová