Myslete na své zdraví

Projekt „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Cílem projektu je zejména celkové zvýšení návštěvnosti screeningových programů v České republice a snížení počtu diagnostikovaných karcinomů prsu, děložního hrdla a kolorekta v pozdních stadiích. Projekt zároveň posiluje zájem obyvatel České republiky o prevenci nádorových onemocnění a podporuje aktivní přístup občanů k péči o vlastní zdraví.

Za spolupráce se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice je v rámci první části projektu realizována kampaň adresného zvaní. Lidé, kteří jsou v kritickém věku a nenavštívili preventivní screeningovou prohlídku, dostávají adresné pozvánky na screeningové vyšetření.

Součástí projektu je také celorepubliková informační kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Kampaň byla zahájena v březnu 2014 a je postavena na využití osobního vzkazu o důležitosti preventivního vyšetření. V televizní kampani, rozhlasových spotech i v inzerci v denících a dalších periodikách tento vzkaz předávají známí herci svým nejbližším před zraky veřejnosti. Jejich osobní vzkaz je doplněn apelem lékaře a upozorněním na rozesílané pozvánky od zdravotních pojišťoven.

Herečka Chantal Poullain s MUDr. Miroslavou Skovajsovou, Ph. D. upozorňuje na důležitost prevence rakoviny prsu. Herečka Ilona Svobodová spolu s MUDr. Vladimírem Dvořákem informují o významu prevence rakoviny děložního čípku. Jan Čenský spolu s prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem předávají vzkaz o nezbytnosti přijít včas na preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva. Osobnosti byly vybrány tak, aby měly zkušenost s onemocněním, na jehož závažnost upozorňují

V rámci celorepublikové roadshow probíhá informační a propagační akce pro veřejnost včetně poradny a fotokoutku. Tuto celorepublikovou kampaň podporují svou činností i mnohé neziskové organizace, jednou z nich je také Mamma HELP. V Brně v letošním roce proběhla roadshow ve čtvrtek 30. 4. 2015 v OC Velký Špalíček. Naší účastí jsme přispěly k šíření informovanosti veřejnosti o problematice ca prsu.

St. Absolínová