Naše příběhy: Jaroslava Doležalová

Jsem již 24 let po nemoci. O Mamma HELPu jsem v té době neslyšela. Dozvěděla jsem se o něm o pět let později, při zakládání centra v Hradci Králové. Do centra tehdy sháněly terapeutky a já jsem se stala jednou z nich. Vzpomínám si z té doby živě na jednu klientku, která k nám přišla v době léčby. Tak jako všechny ženy  si přišla pro informace o nemoci, pro uklidnění, povzbuzení i pro naději. Postupně  nás začala navštěvovat stále častěji. Přicházela pak i na odpolední programy. Cítila se u nás dobře. Začala nám pomáhat při různých akcích. Se svojí nemocí se časem vyrovnala, tak jako i my ostatní. Běžně o ní nemluví, i když  tato část života se nedá z paměti vymazat. Stále ji máme zasunutou hluboko v paměti. Dnes u nás i ona pracuje jako terapeutka.