Poděkování pro všechny Skauty ze střediska Střela

Každým rokem skauti ze strřediska Střela v Plzni pořádají akci Skauti pořebným. Vypíší výběrové řízení, kam se organizace mohou přihlásit. Vyberou organizaci a té věnují finanční obnos, který získají prodejem výrobků vytvořených na svých schůzkách.
Letošní výtěžek z prodeje, který činil 17094 Kč , skauti věnovali plzeňskému Mamma HELPU a to na projekt Psychologické poradny pro maminky s dětmi. Děkujeme velice za tento záslužný čin.