Naše příběhy: PhDr. Jana Filáčková

Bože, jak ten čas letí!

Je to už dvacet let, kdy jsem se poprvé setkala s Mgr. Janou Drexlerovou a MUDr. Václavem Pechou. Bylo to v opojné době devadesátých let, kdy vznikalo mnoho neziskových organizací a bylo konečně možné ty smysluplné a chybějící sociálně zdravotní služby cíleně podpořit státními dotacemi.

Působila jsem v té době na Ministerstvu zdravotnictví ČR, kde jsem měla na starosti administrativu a s tím i spojenou dotační podporu v rámci programu „Podpora veřejně účelných aktivit zdravotně postižených osob“.

Jana Drexlerová nám představila svoje cíle a představy o fungování nově založeného občanského sdružení, které podpořil Dr. Pecha svojí chirurgickou erudicí i praxí. Hned bylo všem jasné, že Jana jako pacientka dobře ví, co ženy s touto diagnózou potřebují, co mají dělat a jak jim lze usnadnit nelehký životní úděl s rakovinou prsu a následnou nezbytnou léčbu.

O účelnosti finanční podpory, které se občanskému sdružení Mamma HELP dostalo, nebylo třeba pochybovat!

O něco později, v roce 2003, jsem se s Janou setkala na přehlídce činností neziskových organizací ve Veletržním paláci v Praze, kde úspěšně prezentovala svoji již čtyřletou poradenskou činnost! Byla to právě ona, která mne přesvědčila o tom, že je dobré až nezbytné chodit na screeningové prohlídky a následně mi ji sjednala u pí. MUDr. Skovajsové. Možná mi tím zachránila život?! Byla jsem v té době ve své práci tak šťastná a zaujatá pomocí druhým a stále spěchající, takže mi nezbýval čas na varovné signály únavy. Pan doktor Pecha včas maligní nádor odstranil, ale v době jeho dovolené mne následný zánět v jizvě přivedl mezi „mammahelpská děvčata“. Ta uměla vždy nejen lidsky uklidnit, ale i praktickými radami z vlastních zkušeností poradit! Dodnes vděčně vzpomínám a myslím kromě dalších na milou Jarušku Hrdličkovou, která dodnes v pražském centru jako terapeutka  slouží. V rámci Mamma HELP nejde jen o upřímnou empatii jedné ženy ke druhé, ale o opravdové společenství pacientek, které se neuzavírají samy do sebe, ale naopak šíří kolem sebe víru a naději, že se plně uzdraví – v době smutku pak potěší, že člověk na svoji bolest není sám!

Mamma HELP  je dnes uznávaným spolkem s celorepublikovou působností, neúnavně šířící informace o nutnosti prevence tohoto závažného onemocnění, pořádá každoročně pro své členky několik rekondičních pobytů, jednodenních výletů a poskytuje jim možnost uplatnění jejich dovedností v arteterapeutických dílnách i při cvičení jógy. Proškolené edukátorky dnes učí na modelech samovyšetření prsu nejen na středních školách, ale i při různých akcích a pro širokou veřejnost pořádají besedy ve spolupráci s Ligou proti rakovině a Aliancí žen s rakovinou prsu.

Dvacet let v životě je docela dlouhý čas. Pro nás, které jsme byly nemocné a věřily, že se uzdravíme, snažily se podpořit své blízké v tom, že vše bude zase dobré a uměly se přitom i radovat – to je vlastně velký dar plnohodnotného života!

V nadcházejícím postním čase je dobré se nad vším minulým zamýšlet, uvědomovat si podporu a sílu tohoto společenství a děkovat za štěstí, že jsme se navzájem mohly blíže poznávat a dodnes si můžeme pomáhat.