Pacientský seminář

Ve středu 21. ledna 2015 jsem se zúčastnila spolu s naší koordinátorkou Marcelou a terapeutkou Ilonou pacientského semináře nazvaného „6. pražské mezioborové onkologické kolokvium“. Seminář se konal v Praze v Clarion Congress Hotel Prague.

Pořadatelem semináře byla 1. Lékařská fakulta UK a Onkologická klinika VFN ve spolupráci s 2. a 3. Lékařskou fakultou UK. Celý program moderovala Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Hned po zahájení přesně ve 14. hod proběhl křest knihy „Ať žijí stomici“. Autorem knihy je Ing. Vaněček. Křtu knihy se zúčastnili známý břišní a hrudní chirurg Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. a slavný mim Boris Hybner. Oba pronesli úvodní projevy k této problematice. Poté následovaly jednotlivé přednášky.

Jako první byla „Mukozitida dutiny ústní“ – pohledem onkologa a zubního lékaře přednesená Doc. MUDr. Samuelem Vokurkou, Ph.D. a MUDr. Romanem Tichým. Následovala přednáška MUDr. Jitky Fricové, Ph.D. nazvaná „Zvládnutí bolesti“. Existuje 0 – 10 stupňů měření intenzity bolesti a bolest se dělí na akutní, chronickou a průlomovou.

Pak nás Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc seznámila s gastroenterologickými problémy při onkologické léčbě. Po této přednášce následovala přestávka s občerstvením. Asi po půl hodince pokračoval přednáškový program.

Slova se ujala MUDr. Eva Meisnerová, která hovořila o výživě při a po onkologické léčbě. Pak Kateřina Kolihová nám vysvětlila jak důležitá je jóga pro onkologické pacienty a dokonce jsme si i pár cviků zacvičili.

Další přednáška se týkala výhradně mužů. Její název byl „ Muži proti rakovině“ a přednášel ji Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Hlavním bodem byla problematika rakoviny prostaty, jejíž výskyt v porovnání s počátkem 90. let vzrostl trojnásobně. Muži nad 50 let by měli být jednou ročně vyšetřeni urologem. Nejpůsobivější přednášku nám přednesla 23letá studentka medicíny Kateřina Vacková, která založila neziskovou organizaci „Loono“. Seznámila nás se svým vlastním příběhem, kdy v pouhých 22. létech onemocněla zhoubným nádorem vaječníku.

Také zástupkyně nadačního fondu „Dobrý anděl“ Martina Hovorková hovořila o jejich činnosti a finanční pomoci hlavně rodinám s nezaopatřenými dětmi. Za dobu působnosti tohoto fondu již bylo finančně pomoženo 2 045 rodinám. Pak následovaly přednášky „Diagnóza leukemie“ od Jany Pelouchové „Aliance žen s rakovinou prsu“ od Nikoly Samkové a „České ILCO“ od Ing. Marie Ředinové.

Celý program semináře zaměřený na problémy při onkologické léčbě byl velice zajímavý a poučný. Všichni jsme si odnesli spoustu nových informací. Již teď se těším na příští podobnou akci, které bych se v každém případě ráda zúčastnila.

Dana Moláčková, Mamma HELP centrum Plzeň