Pochod pro Mamma HELP v Brně

Letošní již čtvrtý ročník pochodu Vyšlápněte si pro zdraví se uskutečnil v sobotu 4. října 2014 v pěti městech České republiky. Jedním z měst, ve kterých se pochod konal, a ve kterém má Mamma HELP současně své centrum, bylo Brno. Konal se v areálu Univerzitního kampusu v Brně–Bohunicích, před Fakultou sportovních studií. Smyslem pochodu je vyjádření podpory ženám, které onemocněly rakovinou prsu. Stejně jako v minulých ročnících i v tom letošním jsme měly připravený bohatý doprovodný program a spoustu dárků. Dárkem pro pacientky s dg. karcinom prsu byly NW hole (pro ty, které od nás ještě hole nedostaly v minulých ročnících). Program zpestřily mažoretky a malování na obličej, které tentokrát využily nejen děti. Některé ženy odcházely s růžovou stužkou na tváři. Slibované babí léto se tentokrát nedostavilo a tak v sychravém počasí přišel vhod šálek čaje a kávy. Po instruktáži a správném nastavení holí všichni účastníci spolu s trenérem NW vyšli na trasu pochodu. Mezitím jsme vyhodnotili nejmladšího a nejstaršího účastníka pochodu a také nejpočetnější rodinu a připravily dárky. Věřím, že ti kteří přišli na pochod, svého rozhodnutí nelitovali, o čemž svědčí i zápisy ve „Vzkazovníku“ (návštěvní kniha), které potvrzují, že tato a podobné aktivity mají smysl.

St. Absolínová

Pochod pro Mamma HELP