Poděkování charitativního partnera účastníkům závodů Bohemian Gran Fondo

Poděkování charitativního partnera účastníkům závodů Bohemian Gran Fondo

Je mi velkou ctí vyjádřit jménem mammahelpek upřímné poděkování stovkám cyklistů, kteří tentokrát nesoutěžili o body v tabulkách, přesto však přijeli do cíle jako vítězové. Všichni, kdo se zúčastnili prvního ročníku BGF, jeli jako o život. Přihlásili se a jeli pro ženy, kterým o život opravdu jde díky zhoubnému onemocnění prsu. Vnímáme tu osobní podporu, zaujetí a pochopení velmi intenzivně, má to pro nás nesmírný význam. Navíc, jako šlechetný dar, získáváme víc jak dvě stě tisíc korun. To je částka, která nám umožní poskytovat našim klientkám bezplatnou pomoc v nově otevřeném MAMMA HELP CENTRU v Českých Budějovicích několik měsíců. Děkujeme.

Velký dík patří autorům myšlenky a organizátorům celé akce, manželům Petře a Jiřímu Hlachovým. Bohemian Gran Fondo je díky nim a jejich osobnímu nasazení skutečností a bude se jistě rozvíjet úspěšně dál. Blahopřejeme!

A v neposlední řadě, náš obdiv a vřelý dík mají všichni, kteří byli při tom a pomáhali prvnímu ročníku závodu na svět, ať již penězi či prací, jako partneři či jako dobrovolníci.

Jana Drexlerová
Mamma HELP