Poděkování časopisu Moje psychologie

Děkujeme vydavatelství CNC a redakci časopisu Moje psychologie, že letos opět v říjnovém čísle věnují pozornost našemu tématu. Prevence rakoviny prsu, a podpora těch, které se s touto nemocí potkaly, naplňuje hodně stránek a mnoha lidem přináší naději. Poděkovat chceme také za velkorysý dar – 190 000 korun, které získáme díky inzerentům v tomto čísle (a za to dík také obchodnímu oddělení, které se o tuto částku významně zasloužilo.) Dar se může ještě navýšit o jednu korunu z každého prodaného výtisku, takže neváhejte…

Mé poděkování patří také ženám, které svým životním příběhem do obsahu čísla přispěly, a věřte, jejich výpovědi stojí za pozorné přečtení. Některé z nich byly odměněny i dárkem, který věnovali inzerenti ještě navíc, právě jim. Hezkou odměnou pro všechny byl i zážitek z focení v ateliéru a setkání se zástupci redakce i vydavatelství na divadelním představení v Divadle Studio DVA.