Poděkování

Ještě před Vánočními svátky nás navštívil Ježíšek v podobě našich věrných a pilných vyšívaček z Lipníku nad Bečvou. Přišla paní Monika Medvědová s maminkou paní Pořízkovou a přinesly opět krásné vyšívané ubrousky. Neopomněly zdůraznit, že hlavní zásluhu na tomto úžasném díle má jejich tetička ze Slovenska paní Uhlíková. Ostatně na přiložených fotografiích se můžete přesvědčit sami.

Děkujeme touto cestou všem, co nás letos podpořili. Děkujeme za dary, dárečky. Někdy nám jako satisfakce stačí i povzbuzení dobrým slovem či úsměvem.

Přejeme všem našim dárcům, příznivcům i ostatním lidem hodně zdraví a úspěchů na společné cestě v roce 2015.

Z Přerova Jana Čaganová