Preventivní přednáška v Přerově

Ve čtvrtek 9.10.2014 jsme přijali pozvání paní Vaculové z Info centra pro tělesně postižené, abychom udělaly preventivní přednášku pro pozvanou veřejnost.

Začátek přednášky byl v 15.00 hodin.

Zúčastnilo se 20 žen a kupodivu i dva muži. Na jejich tázavý pohled jsme je uklidnily, že i oni si nás mohou poslechnout, tak zůstali. Přednášela Jana a Marta s Dášou doplňovaly informace a učily samovyšetřování na fantomu umělých prsou. Při diskuzi jsme se vlastně dověděly, že i když to byly většinou ženy vyššího věku, tak všechny již byly na mamografickém vyšetření. Což byla potěšující zpráva a zároveň jsme dostali příslib, že budou v prevenci i nadále pokračovat.

Z Přerova Jana Čaganová