Růžová fontána v Brně

Ve středu 16.10. se v Brně před Janáčkových divadlem již po čtvrté rozsvítila fontána před Janáčkovým divadlem na růžovou barvu. V tento den od rána celé dopoledne pršelo, ale nakonec se počasí umoudřilo, vylezlo sluníčko a kromě růžové fontány jsme mohli obdivovat i krásné růžové červánky na obloze.

Nás všechny potěšila milá slova naší odborné garantky doc. MUDr. Lenky Foretové, Ph.D., primářky oddělení genetiky nádorů MOU v Brně a také pana 1. náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka, který dorazil v doprovodu svých dětí.

Společně jsme odpočítali rozsvícení fontány a následovalo taneční vystoupení mažoretek Legato. Poté jsem všechny pozvala k našim stolům, kde byla připravena ochutnávka našeho nealkoholického piva Mamma BEER, smlsnout si mohl každý na růžovém cupcakes, rozdaly jsme materiály týkající se prevence a dárky, které připravil magistrát města Brna Odbor zdraví. Naše terapeutky předvedly jak provádět správnou techniku samovyšetření a k tomu všemu nám hrála hudební skupina BURYSAX ve složení Dj Lukáše Burry a houslistky Isabelle.

Nechybělo ani občerstvení, které připravila paní Slavíková z Veřejné zeleni města Brna.

Atmosféra byla příjemná a celá spolupráce s městem Brnem, s odborem zdraví brněnského magistrátu byla dokonalá. Ráda bych proto  poděkovat paní Mgr. Pavlíně Kocourkové, Dis., která mi se vším zodpovědně pomohla a panu 1. náměstkovi primátorky Mgr. Petru Hladíkovi, za převzetí záštity nad akcí a také za jeho osobní účast.

Poděkování patří všem našim brněnským terapeutkám, dále pak Janě Dudové, Miluši Štaudové a Janě Buchlovské, které nám pomohly s přípravou a obsluhou na stánku. Ale také našim klientkám, které nás přišly v hojném počtu podpořit.

Nemohu zapomenout na Jarku Vykoupilovou, moderátorku Českého rozhlasu Brno, která nás programem provedla, paní doc. MUDr. Lenku Foretovou, Ph.D., mažoretky Legato, hudební skupinu Burysax, Cupcakekárnu Brno, OSU a Veřejnou zeleň města Brna. Moc si vážíme jejich přízně a podpory.

Hlavním smyslem celé akce, bylo především opět připomenout veřejnosti důležitost a potřebu prevence, a to si myslím, že se nám společně podařilo.

Foto archiv MMB

Monika Chábek, Mamma HELP centrum Brno