Senior symposium v Přerově

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů, který je věnován našim rodičům, babičkám, dědečkům, prababičkám, pradědečkům a vlastně i všem starým lidem kolem nás. Je to den, který ukazuje na to, že bychom se měli zastavit a uvědomit si, že jim všem patří naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu, blízké a také pro společnost.

Senior symposium 2014 umožní prezentovat služby nabízené seniorům občanským sdružením, neziskovým organizacím, obecně prospěšným společnostem, zdravotnickým organizacím.

Mamma HELP centrum Přerov mělo na této akci prezentační stolek s edukací pro veřejnost, benefiční prodej svých výrobků a v kavárně Městského domu svou prezentační projektovou smyčku na monitoru televize.

Pozvánka a program (pdf)

Senior sympozium