Setkání s Epitou-DD v hradeckém centru

Hradecké centrum děkuje paní Dobromile Darnadyové  za přednášku o epitézách a podprsenkách pro ženy po operaci prsu. Po přednášce měly ženy možnost využít zkušeností a erudice paní Darnadyové při řešení svých potíží při pořizování epitéz a prádla. Paní Darnadyová mám přivezla na ukázku všechny možnosti epitéz, které současný trh nabízí. Ještě jednou děkujeme za příjemné a poučné odpoledne.

Jana Smetanová

www.epita-dd.cz