1. Třiadvacet dialogů o rakovině – Strastiplná cesta po dlouhém, úzkém mostě aneb jak překonat rakovinu

Nejdříve pár slov o autorovi této neobyčejné knížky. MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D., pochází z Ostravy, kde také dosud pracuje. Pro laickou veřejnost napsal řadu článků v populárních časopisech a novinách a přednesl stovky přednášek z různých oborů zdravotní výchovy, především o onkologii, hovořil v řadě rozhlasových a televizních pořadů, byl iniciátorem vzniku klubu Naděje ve Frýdku-Místku (tento klub sdružuje ženy léčené pro zhoubné onemocnění prsu) a stál také u zrodu Nadace proti rakovině, která pomáhá tam, kde nestačí pravidelné financování zdravotnických služeb. Doktor Vodvářka se celý život zabývá problematikou zhoubných nádorů a jeho snahou je také zpřístupňovat odborné znalosti laické veřejnosti tak, aby se lidé mohli ve složitých životních situacích způsobenými nádorovými chorobami dobře orientovat, aby jejich chování i snahy vedly k jednomu cíli – k záchraně ohroženého života.

Knížka Třiadvacet dialogů byla napsána pro všechny, kdo onemocněli zhoubným nádorem, a pro všechny, komu onemocněl někdo blízký. Aby se lidé v této situaci uměli zorientovat, aby mohli sami posoudit svou pozici v nemoci, aby se mohli na základě pravdivých informací svobodně rozhodnout. V každém knihkupectví zcela jistě najdeme mnoho publikací nejrůznější úrovně o léčbě nádorů. Ale v mnohých z nich se to hemží hloupostmi obalenými v pěkných, rádoby odborných slovech, některé nás odvádějí do světů, které neznáme a mají nám „otevřít oči“, ale v praxi nakonec selhávají, protože žijeme tady a dnes. Některé knihy přinášejí bizarní filosofická řešení, zatahují lidi do zhoubných magických systémů, vymývají mozky. V praxi však nakonec zůstanou nemocní sami. Zmateni, bez porozumění, co se s nimi stalo. Často tyto knihy také popírají klasickou medicínu. Tu, která sice zatím nedokáže vyléčit všechny nemocné se zhoubným nádorem, ale tak jako dokáže už dnes vyléčit nemoci, které před padesáti lety znamenaly jistou smrt, tak bude jednou umět vyléčit všechna nádorová onemocnění a dnes jí k tomu chybí jen ten pověstný krůček.

(s laskavým souhlasem autora, částečně zkráceno a upraveno)