Výroční zprávy

Valná hromada schválila v pondělí 25. dubna Výroční zprávu organizace Mamma HELP, z. s. za rok 2015 včetně hospodaření.

Dokumenty, včetně výroku auditora,  jsou zveřejněny na www.mammahelp.cz, tištěná zpráva je k dispozici v Mamma HELP centrech.

Na další tříleté období byl také zvolen Výkonný výbor organizace ve složení: MUDr. Václav Pecha (předseda), Mgr. Jana Drexlerová (místopředsedkyně), ing. Jana Doucková, ing. Emilie Hnátová, Hana Jírovcová, Hana Kantorová, ing. Ludmila Kubátová, a Dozorčí rada ve složení: ing. Daniela Dornerová, předsedkyně, Olga Růžičková a ing. Helena Tauberová. Statutárními zástupci organizace zůstávají  Václav Pecha a Jana Drexlerová.

Výroční zpráva 2015 ke stažení v pdf

PROGRAM:

  1. Úvodní slovo MUDr. Václava Pechy
  2. Volba mandátní a volební komise
  3. Výroční zpráva výkonného výboru za rok 2015, Jana Drexlerová
  4. Zpráva Dozorčí rady, Zpráva auditora, Olga Růžičková
  5. Zpráva mandátní komise
  6. Hlasování k Výroční zprávě 2015 a výběru auditora na rok 2016
  7. Volby do výkonného výboru a dozorčí rady pro následující 3 roky
  8. Zpráva volební komise – výsledky voleb

 

Výrok auditora

 

Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2006
Výroční zpráva 2005
Výroční zpráva 2004
Výroční zpráva 2003
Výroční zpráva 2002
Výroční zpráva 2001
Výroční zpráva 2000

Back to Top